E-COMMERCE

Dla przedsiębiorców działających w szeroko rozumianej branży e-commerce oferujemy:

  • regulaminy dla sklepów i serwisów internetowych
  • regulaminy dla aplikacji mobilnych
  • polityki prywatności wraz z polityką Cookie’s
  • niezbędne formularze i klauzule (pouczenia o odstąpieniu od umowy, formularz reklamacji i odstąpienia od umowy, klauzule zgód na przetwarzanie danych)
  • audyty sklepów oraz serwisów pod kątem zgodności z obowiązującymi przepisami prawa
  • dokumentację RODO
  • wsparcie przy zwrotach i reklamacjach
  • bieżące doradztwo prawne

Dokumenty przygotowywane są wyłącznie przez radcę prawnego, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz wolne są od klauzul niedozwolonych.

Realizację każdego zamówienia poprzedzamy szczegółowym audytem strony internetowej klienta.

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom klientów przygotowaliśmy pakiety usług.

Pakiety usług

 

 

Pakiet MINI
sklep internetowy
179 zł*

Pakiet MINI
serwis internetowy
359 zł*
Pakiet MIDI
sklep internetowy
329 zł*
Pakiet MIDI
serwis internetowy
499 zł*
Pakiet MAXI
sklep internetowy
549 zł*
Pakiet MAXI
serwis internetowy
699 zł*
Pakiet Aplikacja Mobilna
499 zł*
regulamin sklepu/serwisu
(indywidualnie opracowany)
+ + + + + +
zasady sprzedaży Allegro
+ + +
polityka prywatności RODO
(wraz z polityką o cookie’s)
+ + + + + + +
niezbędne formularze (odstąpienie od umowy, reklamacja) i klauzule RODO + + + + + +
audyt strony oraz komunikacji z klientem + + + + + + +
prawo do korzystania z dokumentów na zawsze na zawsze na zawsze na zawsze na zawsze na zawsze na zawsze
bezpłatna aktualizacja dokumentów
przez okres 12 mc
+ + + + + + +
bezpłatne konsultacje prawne związane
z prowadzoną działalnością 
2 / rok 2 / rok 4 / rok 4 / rok bez limitu bez limitu 2 / rok
dokumentacja RODO wzór wzór indywidualna indywidualna
regulamin aplikacji mobilnej
(indywidualnie opracowany)
+

Przedłużenie okresu aktualizacji dokumentacji na kolejne 12 mc

(nieobowiązkowe)

99 zł 99 zł 99 zł 99 zł 99 zł 99 zł 99 zł

Przedłużenie okresu aktualizacji dokumentacji i konsultacji prawnych na kolejne 12 mc

(nieobowiązkowe)

 

149 zł 149 zł 169 zł 169 zł 199 zł 199 zł 149 zł
  zamów zamów zamów zamów zamów zamów zamów

 

* cenny netto / opłata jednorazowa

Najczęściej zadawane pytania

1. Jaki jest czas przygotowania regulaminu?

Średni czas przygotowania regulaminu oraz polityki prywatności wraz z pozostałymi treściami do umieszczenia na stronie internetowej wynosi 2 dni robocze w przypadku sklepu internetowego lub 5 dni roboczych w przypadku serwisu internetowego lub aplikacji mobilnej. Termin liczony jest od momentu ustalenia z klientem wszystkich niezbędnych kwestii dotyczących działalności. Dokumentacja RODO przygotowywana jest w terminie 5 dni roboczych.

2. Jak wygląda realizacja zamówienia?

Regulamin opracowywany jest w języku polskim po szczegółowym audycie strony internetowej lub aplikacji mobilnej i uzyskaniu niezbędnych informacji. Klient otrzymuje gotową dokumentację drogą mailową w plikach tekstowych (Word) umożliwiających swobodną edycję. W trakcie przygotowywania dokumentacji nasi prawnicy pozostają do dyspozycji klienta (telefon, e-mail).

3. Czy opłata za zamówienie jest jednorazowa?

Tak. Klient ponosi tylko opłatę jednorazową wskazaną w naszej ofercie. Nie ma innych dodatkowych zobowiązań.

4. Kiedy dokonuję opłaty za zamówienie?

Opłata za zamówienie dokonywana jest w formie przedpłaty lub po jego realizacji na podstawie faktury przesłanej wraz z gotowym kompletem dokumentów. Wybór należy do klienta.

5. Posiadam kilka sklepów/stron internetowych. Czy regulamin mogę wykorzystać na kilku stronach?

Regulamin przygotowywany jest dla konkretnego sklepu, strony internetowej lub aplikacji mobilnej. W przypadku chęci wykorzystania go na innej stronie lub w innej aplikacji (należącej do tego samego klienta) należy wnieść jednorazową opłatę w wysokości 50 zł netto za każdą kolejną stronę internetową lub aplikację.

6. Przez jaki okres mogę korzystać z otrzymanej dokumentacji?

Prawo do korzystania z przygotowanych przez nas dokumentów klient otrzymuje „dożywotnio”. Usługami terminowymi są wyłącznie okresy bezpłatnej aktualizacji i porad prawnych.

7. Czy otrzymana przeze mnie dokumentacja jest zgodna z prawem?

Opracowana przez nas dokumentacji jest zawsze weryfikowana pod kątem zgodności z obowiązującymi przepisami prawa regulującymi działalność klienta, w szczególności z ustawą o prawach konsumenta, ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną, kodeksem cywilnym, z przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych (RODO), a także z uwzględnieniem bieżącego orzecznictwa dotyczącego relacji B2B i B2C i wytycznymi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów. 

8. Czy ponosimy odpowiedzialność za przygotowane dokumenty?

Usługi świadczone są przez radcę prawnego. Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa radca prawny odpowiada za formę i treść dokumentów przez siebie sporządzonych. Radca prawny posiada obowiązkowe ubezpieczenie OC. Ponosimy zatem pełną odpowiedzialność za świadczone usługi.