Rodo

w

Doradztwo

Bezpłatne konsultacje i porady prawne dla klientów w sprawach związanych z ochroną danych osobowych w firmie.

U

Analiza ryzyka

Szacowanie ryzyka związanego z przetwarzaniem danych i doradztwo we wdrożeniu odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych.

i

Dokumenty

Kompleksowe opracowanie dokumentacji związanej z procesami przetwarzania danych osobowych w firmie (Polityka Bezpieczeństwa, Instrukcja Zarządzania Systemem Informatycznym, umowy powierzenia przetwarzania danych itp.).

Nasze Usługi

Oferujemy kompleksowe opracowanie dokumentacji ochrony danych osobowych zgodnej z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dn. 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) oraz innymi aktami prawnymi dotyczącymi danych osobowych.

W ramach naszej oferty udostępniamy możliwość zakupu wzorów lub indywidualnie przygotowanej dokumentacji zgodnie ze specyfiką działalności klienta.

Świadczymy usługi dla klientów z obszaru całego kraju.

Podstawowe dokumenty wchodzące w skład każdego Pakietu indywidualnego to:

Polityka Bezpieczeństwa Przetwarzania Danych Osobowych z załącznikami:

– Upoważnienie do przetwarzania danych osobowych z klauzulą poufności

– Rejestr osób upoważnionych do przetwarzania danych osobowych

– Rejestr Czynności Przetwarzania Danych Osobowych

– Raport z incydentu

– Rejestr incydentów

– Wzór zgłoszenia incydentu do Urzędu Ochrony Danych Osobowych

– Umowa powierzenia przetwarzania danych osobowych

– Wykaz podmiotów, którym powierzono przetwarzanie danych osobowych

– Wniosek o udostępnienie danych osobowych

– Analiza ryzyka

Instrukcja Zarządzania Systemem Informatycznym:

– Wykaz uprawnień do systemu informatycznego

– Wykaz programów służących do przetwarzania danych

– Ewidencja urządzeń przenośnych

– Powołanie Administratora Systemu Informatycznego

Regulamin ochrony danych osobowych

Klauzule informacyjne

Klauzule zgód na przetwarzanie danych osobowych

Dodatkowo w cenie Pakietu indywidualnego opracujemy także inne dokumenty dotyczące ochrony danych gdy wymaga tego branża klienta – nasza usługa jest zawsze kompleksowa. Dopinamy wszystko „na ostatni guzik”.

Każdy klient, który dokona zakupu Pakietu indywidualnego otrzymuje przez okres 24 miesięcy wsparcie prawne w postaci bezpłatnego doradztwa prawnego w zakresie ochrony danych oraz bezpłatną aktualizację dokumentów (w przypadku zmian po stronie klienta lub nowelizacji przepisów, co będzie miało wpływ na treść dokumentacji RODO).

Płatność za zamówioną usługę odbywa się zawsze po zrealizowaniu przez nas zamówienia!

Nasze pakiet

Ceny netto / Opłata jednorazowa

 

Pakiet RODO

indywidualny
zł*399
  • – spółki cywilne
  • – spółki prawa handlowego
  • – instytucje
  • Klient otrzymuje gotowy, kompletny, indywidualnie przygotowany przez prawnika zestaw dokumentacji RODO

*cena netto/opłata jednorazowa

Najczęściej zadawane pytania

  1. Jaki jest czas realizacji usługi?

Średni czas realizacji usługi w przypadku pakietu indywidualnego wynosi 5 dni roboczych.

  1. Jak wygląda realizacja zamówienia?

Dokumentacja indywidualna jest opracowywana po szczegółowej analizie działalności klienta i uzyskaniu niezbędnych informacji. Klient otrzymuje gotową dokumentację drogą mailową w plikach tekstowych (Word) umożliwiających swobodną edycję. W trakcie przygotowywania dokumentacji nasi prawnicy pozostają do dyspozycji klienta (telefon, e-mail).

  1. Czy opłata za zamówienie jest jednorazowa?

Tak. Klient ponosi tylko opłatę jednorazową wskazaną w naszej ofercie. Nie ma innych dodatkowych zobowiązań.

  1. Kiedy dokonuję opłaty za zamówienie?

Opłata za zamówienie dokonywana jest po jego realizacji na podstawie faktury przesłanej wraz z gotowym kompletem dokumentów.

  1. Co w przypadku gdy zmienią się przepisy lub ulegnie zmianie charakter prowadzonej działalności?

Dokumentacja indywidualna objęta jest 24-miesięcznym bezpłatnym okresem aktualizacji w przypadku zmian w prawie lub w działalności klienta.

Potrzebujesz innego zakresu usług?

Skontaktuj się z nami i porozmawiaj o swoich potrzebach.

Kontakt z nami